Latest

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 13

Przekraplanie. Jeżeli w retorcie, czy w innym naczyniu, przedłużonym u góry w rurkę zgiętą, gotujemy wodę, to wydobywająca się z niej para przechodzi w tę rurę, poczynając się po drodze

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 12

Jeżeli na deseczkę puścimy kilka kropel wody, na które położymy szkiełko zegarkowe i nalawszy na szkiełko eteru, poczniemy dmuchać, eter szybko parując, wchłonie ciepło, z wody pod szkiełkiem i dlatego

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 11

Ulatnianie się cieczy. Woda i wiele innych ciał płynnych (wyjąwszy gliceryny), mogą też parować i poniżej punktu wrzenia, a nawet w temperaturach bardzo niskich; na tym np. polega wysychanie wody

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 10

Para nasycona. Pewna dana przestrzeń może przy danej temperaturze zawierać tylko pewną, określoną ilość pary; np. jeżeli woda w kotle ma temp. 100° C. wówczas 1 decymetr sześcienny przestrzeni nad

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 8

Ciepło parowania. Całe ciepło, wnikające do ciała od chwili, gdy ciało poczyna parować, do chwili, gdy się całe w parę zamieni, nie działa na termometr, gdyż widocznie przestaje być ciepłem

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 7

Zjawiska, zachodzące przy wrzeniu wody. Przypatrując się termometrowi, zawieszonemu w wodzie ogrzewanej, widzimy, że wykazuje temperaturę wody coraz wyższą, ale tylko do chwili, w której, przy normalnych warunkach ciśnienia, dojdzie

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 6

Stąd jesienią, gdy wody poczynają zamarzać, temperatura powietrza może być wyższą od 0°, gdyż powietrze otrzymuje ciepło, wydzielające się z zamarzającej wody. Gdy śnieg pada, nie mamy wielkiego mrozu, gdyż

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 5

Mieszaniny oziębiające. Nie tylko, gdy ciało się topi, lecz i gdy rozpuszcza się w jakiejś cieczy, zużywa ciepło, zamieniając je w pracę. Gdy np. rozpuszczamy sól kuchenną, lub lepiej Salamon