Latest

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 16

Tak każdy gaz, rozszerzając się, traci ciepło, które się zamienia w pracę, potrzebną do rozsunięcia jego cząsteczek. Wiemy również, że gdybyśmy uderzali młotem w kowadło, lub piłowali pilnikiem żelazo, wykonywalibyśmy

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 13

Przekraplanie. Jeżeli w retorcie, czy w innym naczyniu, przedłużonym u góry w rurkę zgiętą, gotujemy wodę, to wydobywająca się z niej para przechodzi w tę rurę, poczynając się po drodze

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 12

Jeżeli na deseczkę puścimy kilka kropel wody, na które położymy szkiełko zegarkowe i nalawszy na szkiełko eteru, poczniemy dmuchać, eter szybko parując, wchłonie ciepło, z wody pod szkiełkiem i dlatego

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 11

Ulatnianie się cieczy. Woda i wiele innych ciał płynnych (wyjąwszy gliceryny), mogą też parować i poniżej punktu wrzenia, a nawet w temperaturach bardzo niskich; na tym np. polega wysychanie wody

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 10

Para nasycona. Pewna dana przestrzeń może przy danej temperaturze zawierać tylko pewną, określoną ilość pary; np. jeżeli woda w kotle ma temp. 100° C. wówczas 1 decymetr sześcienny przestrzeni nad

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 8

Ciepło parowania. Całe ciepło, wnikające do ciała od chwili, gdy ciało poczyna parować, do chwili, gdy się całe w parę zamieni, nie działa na termometr, gdyż widocznie przestaje być ciepłem

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 7

Zjawiska, zachodzące przy wrzeniu wody. Przypatrując się termometrowi, zawieszonemu w wodzie ogrzewanej, widzimy, że wykazuje temperaturę wody coraz wyższą, ale tylko do chwili, w której, przy normalnych warunkach ciśnienia, dojdzie