Latest

Tlen cz. 11

Okolicznością, która paleniu się towarzyszy często ale nie zawsze, jest zjawisko płomienia. Jeżeli zapalamy zwyczajną świecę, zrobioną z jakiegokolwiek tłuszczu, to czynność ta, na pozór tak prosta, składa się z

Tlen cz. 10

Obawa ta jednak jest zbyteczna, gdyż, jak wspomniano wyżej, zielono części roślin ze współdziałaniem światła słonecznego rozkładają dwutlenek węgla – węgiel z mego przyswajają organizmowi roślinnemu, a tlen zwracają atmosferze.

Tlen cz. 9

Do wnętrza tych pęcherzyków za pomocą oddychania wprowadzamy powietrze, a cienkie ich ścianki pozwalają na dyfuzję między tlenem tego powietrza a dwutlenkiem węgla rozpuszczonym we krwi. Ponieważ stosunkowo ilość powietrza

Tlen cz. 8

Przeciwnie –  nazwą palenia się obejmujemy zjawiska o gwałtownym przebiegu, kiedy ciepło, wydzielone skutkiem przemiany chemicznej, wydziela się naraz w tak znacznej ilości, że aż towarzyszy mu światło. Możemy przeto

Tlen cz. 7

Jeżeli jednak spalimy świecę na sposób, żeby tworzące się podczas palenia gazy nie uchodziły w atmosferę, lecz były zatrzymane, to łatwo przekonać się będziemy mogli, że ich ciężar jest większy

Tlen cz. 6

Zupełnie czysty tlen w zwyczajnej temp. nie łączy się bezpośrednio z innymi pierwiastkami – przeciwnie, po ogrzaniu większa część ciał łączy się z nim bardzo łatwo. Łączenie się jakiegokolwiek ciała

Tlen cz. 5

Można kolejno łączyć to ciało z tlenom i rozkładać i teoretycznie powinno by to trwać do nieskończoności. Lecz po kilkukrotnym ogrzaniu tlenek baru traci pierwotną swoje dziurkowatość i przeto powietrze

Tlen cz. 4

Ciekawy sposób otrzymywania tlenu polega na następującej przemianie: podchlorynu wapnia  (złożony z wapnia, chloru i tlenu), ogrzany z tlenkiem kohaltawym, zamienia go na tlenek kobaltowy – związek nietrwały, który zaraz

Tlen cz. 3

Dla ułatwienia tego rozkładu, do chloranu potasu dodają sproszkowanych ciał takich, jak tlenek miedziowy, platyna, braunsztajn, które same podczas zjawiska nie zmieniają się wcale i tylko działają jako lepsze niż

Tlen cz. 2

Zobaczymy, że tlen łączy się ze wszystkimi prawie pierwiastkami (oprócz fluoru) i wydaje związki, zwane w ogólności tlenkami. Niektóre z tych tlenków w wyższej temperaturze lub w pewnych innych warunkach