Prędkość

Gdy mówię, że pociąg pospieszny przebywa 20 metrów w ciągu każdej sekundy, a statek parowy tylko 10 m w ciągu tegoż czasu, albo, że koń przebywa kłusem 3 m na sekundę, a dobry piechur 1,5 m na sek., lub że kula karabinowa przebiega 660 m na sek., a dźwięk 330 m w tymże czasie, mam pojęcie o prędkości, czyli szybkości ruchu tych ciał i mogę szybkości te z sobą porównać, powiedzieć np., że pociąg pospieszny porusza się z szybkością 2 razy większą niż statek parowy, albo że kula wystrzelona ma prędkość 2 razy większą od głosu. Prędkość jest to więc stosunek długości drogi, przebytej przez masę do jednostki czasu (choćby najmniejszej), na to zużytego. Długość mierzymy w nauce zawsze metrami (metr oznaczać będziemy przez m); za jednostkę zaś czasu przyjęła fizyka sekundę. Dajmy na to, że pociąg przebył 126 kilometrów w ciągu 2 1/2 godziny, jaka była jego przeciętna prędkość? 126 kilometrów = 126000 m; 21/, godziny =9000 sekund: w ciągu więc jednej sekundy przeciętnie pociąg przebywał 126600 : 9000 = 14 m; powiadamy, że przeciętna prędkość pociągu była 14 m na sekundę. Jeżeli ciało przebyło 240 m w ciągu 2 minut, to jego prędkość równa się 240/(2 X 60)  m na sekundę. Jeżeli prędkość oznaczymy dla krótkości przez v, drogę przez ciało przebytą — przez s, a czas na to zużyty — przez t, możemy napisać, że v = S : t. Z tego wzoru wynika, że s — vxt i że t = s:v. (Wyrazić te wzory słowami).