Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 12

W chemii zaczyna być z powodzeniem stosowana do badania reakcji. Są próby stosowania jej i do zjawisk życiowych. W ten sposób kształtuje się ogólna nauka o energii, czyli energetyka.

Angielski fizyk P. G. Tait mniema, że podług największego prawdopodobieństwa, rozmaite formy energii zostaną uznane jako zależne od stanu ruchu materii. Cale nasze poznanie jest zależnym także od ruchu. Jeżeli dochodzimy do jakiegoś pojęcia o substancji, to jedynie ze spostrzeżenia tych ruchów, jakie się w niej odbywają. Możemy więc powiedzieć, że badanie ruchu, czy też w szerszym jego rozumieniu energii, przedstawia się jako punkt wyjścia do dalszych szczegółowych badań. Energetyka więc jako najbardziej abstrakcyjna nauka zajęłaby naczelne miejsce.

Ruch, który daje się spostrzegać gołym okiem, jest to ruch większych skupień materii. ruch masowy, molarny, mechaniczny. Stał się on przedmiotem badań mechaniki, którą właściwiej należałoby nazywać kinematyką, w odróżnianiu od nauki o maszynach, należącej do kategorii nauk stosowanych.