Zmiana stanu skupienia ciał cz. 7

Zjawiska, zachodzące przy wrzeniu wody. Przypatrując się termometrowi, zawieszonemu w wodzie ogrzewanej, widzimy, że wykazuje temperaturę wody coraz wyższą, ale tylko do chwili, w której, przy normalnych warunkach ciśnienia, dojdzie do+ 100° C. Gdy tę temperaturę osiągnie, woda poczyna wrze i w całej swej masie stopniowo zamienia się w parę. Para na pewnej wysokości nad wodą wrzącą, oziębiając się w zetknięciu z powietrzem chłodnym, poczyna się skraplać i tworzyć widoczne biało-szare kłęby, lecz para gorąca, nie skraplająca się, jest gazem bezbarwnym, niewidocznym, jak ta, którą w ciepłem powietrzu z siebie wydychamy. Woda, wrząca przy + 100° C, zawiera rozpuszczone w niej powietrze; pozbawiona powietrza (przegotowana) wrze w temperaturze znacznie wyższej i to nagle, gwałtownie, powodując nieraz rozerwanie kotłów. Przy ogrzewaniu wody widzimy z początku to powietrze w postaci wznoszących się w wodzie pęcherzyków; po wydzieleniu się powietrza powstają później inne, większe pęcherzyki, które są pęcherzykami pary, nie zaś powietrza i stanowią przyczynę syczenia, jakie wydaje woda gotująca się. Te pęcherzyki pary z początku nie dochodzą do powierzchni wody, zamieniając się w górnych jej warstwach na powrót w wodę. Gdy się tworzyć poczynają-jeszcze większe pęcherzyki pary, dochodzące do powierzchni wody, cała woda poczyna poruszać się gotować, czyli wrze.