Zmiana stanu skupienia ciał cz. 13

Przekraplanie. Jeżeli w retorcie, czy w innym naczyniu, przedłużonym u góry w rurkę zgiętą, gotujemy wodę, to wydobywająca się z niej para przechodzi w tę rurę, poczynając się po drodze skraplać, a gdy koniec rury umieszczony jest w naczyniu wciąż ochładzanym przez oblewanie zimną wodą, to para, wchodząc do tego naczynia, czyli odbieralnika (b), skrapla się zupełnie i zbiera w nim w postaci czystej wody; o ile woda w retorcie zawierała ciała rozpuszczone, a także męty, pozostają one w retorcie, nie przechodząc do odbieralnika. Takie wydzielanie wody, czy innego płynu, nazywamy przekraplaniem, albo destylacją, a otrzymaną tym sposobem czystą wodę nazywamy wodą przekroploną, albo destylowaną; bywa ona używana do przyrządzania wód mineralnych, leków, barwników, w celach chemicznych itp.

Krążenie wody. Ulatnianie się wody z mórz, jezior, rzek itp., tworzenie się chmur, spadających z deszczem, śniegiem, jest taką samą destylacją, jak powyżej opisana destylacja sztuczna, odbywającą się drogą naturalną. To też woda deszczowa jest czystą wodą przekroploną, nie zawierającą ciał rozpuszczonych i dlatego „miękką”, gdy woda w morzach, jeziorach, rzekach, bagnach i t. p., zawiera zawsze ciała rozpuszczone i dlatego jest „twardą”.