Nauka o cieple Archive

Termometr cz. 6

Do najgorszych należy: drzewo, słoma, siano, wełna, bawełna, puch, powietrze, śnieg i t. d., w ogóle ciała porowate, puszyste, zawierające w sobie dużo powietrza. Domy budujemy ze złych przewodników, aby ciepło nie przechodziło przez ich ściany. Odzież

Termometr cz. 5

Znając ciepło właściwe danego ciała i temperaturę, do jakiej pewna jego masa ogrzaną została, łatwo obliczyć ilość ciepła, jaką przy tym otrzymało. Jeżeli np.- 10 kg żelaza ogrzaliśmy o 150°, to otrzymało ono 10x150x0,10=150 kalorii. Znając znów

Termometr cz. 4

Lecz nawet jednakowe masy różnych ciał, wymagają dla ogrzania do jednakowej temperatury, różnej ilości ciepła, zależnie od rodzaju materii tych ciał; np. do ogrzania 1 kg żelaza o 1 stopień ciepła, trzeba 10 razy mniejszej ilości, ciepła,

Termometr cz. 3

Wywieszając termometr za okno, należy go zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgoci i wiatru (a więc najlepiej od strony północnej, pod daszkiem itp.), gdyż inaczej, rtęć wskaże temperaturę chwilową szkła termometru, a nie powietrza. Temperatura pokoju

Termometr cz. 2

Te części nazywamy stopniami temperatury. Tak przyrządzony termometr nazywamy stustopniowym, albo termometrem Celsjusza i tylko takiego dla celów naukowych używamy. Do celów domowych używany bywa u nas i w Niemczech termometr, w którym przestrzeli między punktem topnienia

Termometr cz. 1

Z różnych przyrządów, używanych do mierzenia wysokości temperatury, najczęściej stosowany bywa termometr rtęciowy. Jest to rurka szklana, zamknięta na obu końcach, a na jednym rozszerzona w kuleczkę, napełnioną rtęcią; z rurki usunięto powietrze. W zetknięciu z cieplejszym

Temperatura cz. 2

Ciepło zawsze przechodzi z ciała cieplejszego do chłodniejszego, lecz nigdy odwrotnie, zupełnie tak samo, jak woda w 2 naczyniach, złączonych ze sobą u dołu, przepływać będzie z naczynia, w którym ma wyższy poziom, do naczynia, w którym

Temperatura cz. 1

Gdy się dotykamy jakiegoś ciała, odbieramy wrażenie, które oznaczamy wyrazami: gorące, ciepłe, letnie, chłodne, zimne. W tym samym pokoju, człowiek zziębnięty poprzednio na mrozie, odczuje ciepło, gdy inny, przyszedłszy np. z gorącej łaźni, odczuje zimno. Gdy jedną