Miara siły i masy

W nauce mierzymy siłę przyspieszeniem, jakie ona nadaje pewnej masie (siła równa się iloczynowi z masy przez przyspieszenie). Jeżeli przeto dla krótkości oznaczymy siłę przez P, masę, na którą ta siła działa — przez m, a przyspieszenie ruchu, jakie siła tej masie nadaje — przez a, możemy napisać, że P = mxa. Za jednostkę miary siły przyjęto taką siłę, która może masie 1 grama udzielić przyspieszenia, wynoszącego 1 cm na sekundę w ciągu sekundy. Taką jednostkę nazywamy dyną. W praktyce mierzymy jednak siłę najczęściej jednostką ciężaru, np. gramem, lub kilogramem (= 1000 gramom), gdyż ciężar jest to także, siła, mogąca masę ścisnąć, rozciągnąć, skręcić, rozerwać i t. d. W praktyce stosują też do mierzenia siły przyrządy, zwane siłomierzami (dynamometrami), oparte na rozciąganiu lub ściskaniu sprężyny; takim przyrządem może być waga sprężynowa.

Miara masy. Z powyższego wzoru P = mxa wynika, że m — P : a; a więc np. masa ciała, ważącego u nkS 10 kg i mającego, jak każdy ciężar, przyspieszenie # = 9,81 (str. 13), wynosi 10 :Ś 9,81 kg. Jednostką masy byłaby masa, mająca u nas ciężar 9,81 kg, gdyż wówczas mielibyśmy m=9,81:9,81=1.