Latest

Ozon

Pod wpływem iskier elektrycznych czysty tlen doświadcza szczególnej zmiany: Nabywa mianowicie ostrego zapachu i wszystkie jogo własności chemiczno zostają spotęgowane. Powiadamy, ze pod działaniem elektryczności tlen zamienia się w ozon.

Dwutlenek wodoru

Przytoczone wcześniej  równanie, wyrażające tworzenie się wody przez działanie chlorowodoru na tlenek wapnia, może być uogólnione. Tlenek jakiegokolwiek metalu (M) z jakimkolwiek kwasem (kwasy zawierają w sobie zawsze wodór; oznaczając

Związki tlenu z wodorem cz. 7

Roztwory, związki z wodą krystalizacji i wodorotlenki mogą być uważane za stopnie przejścia od prostej mieszaniny do związku chemicznego. W pierwszych prawo stałości stosunków działa tylko w jednym kierunku i

Związki tlenu z wodorem cz. 6

Wiadomo, że gips palony, pomieszany z wodą, daje ciasto, które jednak wkrótce wysycha i twardnieje. Jeżeli weźmiemy 31 cz. na wagę gipsu, oblejemy wodą, a po stwardnieniu wysuszymy, to znajdziemy,

Związki tlenu z wodorem cz. 5

Zobaczymy później, że wiele ciał, rozpuszczając się w wodzie i w niektórych innych cieczach, doświadcza pewnych swoistych zmian chemicznych, bardzo głęboko sięgających. Ta okoliczność przemawia szczególniej za tern, że rozpuszczaniu

Związki tlenu z wodorem cz. 4

Czysta woda jest cieczą w cienkiej warstwie bezbarwną, ale warstwy znaczniejszej grubości okazują wspaniałe zabarwienie zielono niebieskie. To zabarwienie jest szczególnie wyraźne i piękne np. w jeziorach tatrzańskich, których woda

Związki tlenu z wodorem cz. 3

W temperaturach pomiędzy 0 a 100 C. woda jest cieczą. Poniżej 0 woda posiada stan stały a powyżej 100  – stan gazowy. Przechodząc do stanu stałego, woda układa swoje cząsteczki

Związki tlenu z wodorem cz. 2

Woda destylowana jest wolna od gazów i ciał stałych nie lotnych, może jednak zawierać w sobie mało ilości zanieczyszczeń pochodzenia organicznego oraz tz. związków amoniakalnych. Są jednak sposoby oczyszczenia jej

Związki tlenu z wodorem cz. 1

Niema ciała bardziej rozpowszechnionego w przyrodzie od wody, W stanie ciekłym wypełnia ona zbiorniki na powierzchni ziemi i pod tą powierzchnią, w stanie gazowym jest niezbędną częścią składową naszej atmosfery,

O tlenie

Tlenki, których roztwory wodno czerwienią błękitny lakmus, nazywamy kwasowymi, te zaś, które czerwoną barwę lakmusową napo wrót zamieniają na niebieską – zasadowymi albo alkalicznymi. Pierwsze działając na wodę tworzą kwasy,