Mierzenie bardziej dokładne cz. 3

Przede wszystkim zwracamy uwagę, która z kolei kreska nonjusza zgadza się z jakąkolwiek kreską działki nieruchomej; na rysunku przypada to w punkcie B dla kreski 6-ej. Odległość AB (mierzona za pomocą skali nieruchomej) wynosi 6 mm. Gdy zaś teraz zwrócimy uwagę na skalę małą, ruchomą, to zauważymy, że ta odległość AB, czyli 6 milimetrów, jest większa od 6-ciu działek nonjusza o długość szukanego przez nas odcinka (mniejszego od jednego milimetra).

Poprzednio zaznaczyliśmy, że każda działka skali ruchomej jest równa jednej działki skali nieruchomej, czyli wynosi 9/10 milimetra, zatem 6 działek skali ruchomej stanowią; 6 i 9/10 milimetra. Z tego znowuż wynika, iż 6 działek skali nieruchomej (czyli AB) jest większe od 6-ciu działek nonjusza o różnicę: 6 mm. – 5,4 mm. = 0,6 mm. Tej zaś różnicy właśnie równa się długość szukanego przez nas odcinka.

Wobec tego grubość mierzonego pręta wynosi 10 całkowitych milimetrów i jeszcze 0,6 milimetra, a więc ogółem 10,6 mm.