Pierwiastki chemiczne Archive

O tlenie

Tlenki, których roztwory wodno czerwienią błękitny lakmus, nazywamy kwasowymi, te zaś, które czerwoną barwę lakmusową napo wrót zamieniają na niebieską – zasadowymi albo alkalicznymi. Pierwsze działając na wodę tworzą kwasy, a drugie – alkalia czyli zasady; jeżeli

Tlen cz. 12

Powiedziano wyżej, że związki tlenu z innymi pierwiastkami noszą ogólną nazwę tlenków. Napełniwszy kilka flaszek tlenem, umieścimy na małych łyżeczkach metalowych po kawałku rozmaitych pierwiastków: siarki, węgla, fosforu, sodu, potasu. Wszystkie one mogą się palić w powietrzu,

Tlen cz. 11

Okolicznością, która paleniu się towarzyszy często ale nie zawsze, jest zjawisko płomienia. Jeżeli zapalamy zwyczajną świecę, zrobioną z jakiegokolwiek tłuszczu, to czynność ta, na pozór tak prosta, składa się z faz następujących; przez zbliżenie płomienia do knota

Tlen cz. 10

Obawa ta jednak jest zbyteczna, gdyż, jak wspomniano wyżej, zielono części roślin ze współdziałaniem światła słonecznego rozkładają dwutlenek węgla – węgiel z mego przyswajają organizmowi roślinnemu, a tlen zwracają atmosferze. Takim sposobem ustala się równowaga: powietrze ma

Tlen cz. 9

Do wnętrza tych pęcherzyków za pomocą oddychania wprowadzamy powietrze, a cienkie ich ścianki pozwalają na dyfuzję między tlenem tego powietrza a dwutlenkiem węgla rozpuszczonym we krwi. Ponieważ stosunkowo ilość powietrza w pęcherzyku jest niezmiernie wielka w porównaniu

Tlen cz. 8

Przeciwnie –  nazwą palenia się obejmujemy zjawiska o gwałtownym przebiegu, kiedy ciepło, wydzielone skutkiem przemiany chemicznej, wydziela się naraz w tak znacznej ilości, że aż towarzyszy mu światło. Możemy przeto utlenienie się rozmaitych ciał nazywać ich powolnym

Tlen cz. 7

Jeżeli jednak spalimy świecę na sposób, żeby tworzące się podczas palenia gazy nie uchodziły w atmosferę, lecz były zatrzymane, to łatwo przekonać się będziemy mogli, że ich ciężar jest większy od ciężaru świecy. Wszystkie ciała, które mogą

Tlen cz. 6

Zupełnie czysty tlen w zwyczajnej temp. nie łączy się bezpośrednio z innymi pierwiastkami – przeciwnie, po ogrzaniu większa część ciał łączy się z nim bardzo łatwo. Łączenie się jakiegokolwiek ciała z tlenem nazywać będziemy utlenieniem. Częstokroć utlenienie

Tlen cz. 5

Można kolejno łączyć to ciało z tlenom i rozkładać i teoretycznie powinno by to trwać do nieskończoności. Lecz po kilkukrotnym ogrzaniu tlenek baru traci pierwotną swoje dziurkowatość i przeto powietrze nie może go przenikać. Podobnie zachowuje się

Tlen cz. 4

Ciekawy sposób otrzymywania tlenu polega na następującej przemianie: podchlorynu wapnia  (złożony z wapnia, chloru i tlenu), ogrzany z tlenkiem kohaltawym, zamienia go na tlenek kobaltowy – związek nietrwały, który zaraz wydziela 1/3 zawartego w sobie tlenu i