Wiadomości zasadnicze Archive

Prawa spadku ciał cz. 2

Przytoczone liczby pozwalają wyprowadzić następujące prawa spadku ciał: Ciało, swobodnie spadające na ziemię, porusza się z prędkością, wzrastającą proporcjonalnie do czasu; prędkość jego jest jednostajnie przyspieszona. Droga, przebyta przez ciało swobodnie spadające na ziemię, w ciągu pierwszej

Spadek ciał cz. 2

Pod ćwiartką wyprostowaną mamy, również jak ona, szeroki słup powietrza, który jej ruchowi stawia opór poważny, pod zgniecioną znajduje się słup powietrza daleko węższy, nie mogący już jej ciężarowi tak łatwo przeciwdziałać. Gdyby powietrza pod niemi nie

Spadek ciał cz. 1

Spadek ciał. Wiemy już, że każde ciało niepodparte, spada na ziemię w kierunku pionowym. Jak rozumieć należy wyrażenie „ciało podparte”, widzieliśmy w nauce o równowadze i środku ciężkości; co znaczy zaś “kierunek pionowy”, mówiliśmy również poprzednio. Tu

Środek ciężkości

Środek ciężkości. Punkt, dookoła którego wszystkie inne punkty ciała pod wpływem siły ciężkości są zrównoważone, nazywamy środkiem ciężkości. Każde ciało ma środek ciężkości. W ciałach jednorodnych i mających postać foremną prostokąta, wielokąta foremnego, koła, elipsy, graniastosłupa, walca,