admin Archive

Krystalizacja w przyrodzie

Kwiaty lodowe na szybach, szron i śnieg. Aby mogły się utworzyć kryształy, potrzebne są sprzyjające warunki, a przede wszystkim gdy możliwy jest swobodny ruch, a więc i stykanie się najdrobniejszych, niedostrzegalnie małych cząsteczek ciała; taką swobodę ruchu

Rozpuszczalność ciał w wodzie

Nalejmy do walca lub wysokiej zlewki najpierw wody a następnie ostrożnie alkoholu, tak aby alkohol jako ciecz lżejsza od wody, a właściwie mająca mniejszą gęstość, tworzył warstwę  spoczywającą na warstwie wody. Dostrzeżemy  wówczas wyraźną granicę rozdziału obu

Kwasy, zasady i sole

Kwasy Spalając w powietrzu lub tlenie takie pierwiastki, jak węgiel, siarkę lub fosfor, otrzymujemy tlenki, które po złączeniu się z wodą dają roztwory barwiące lakmus na kolor czerwony. Powiadamy, że roztwory te zawierają kwasy, gdyż smakiem swym

O utlenianiu

W poprzednich doświadczeniach i przykładach podaliśmy palenie się ciał prostych w tlenie wskazując, że palenie to polega na łączeniu się pierwiastka z tlenem. Można też przytoczyć liczne przykłady palenia się związków chemicznych w tym gazie. Drzewo, nafta,

Otrzymywanie tlenu

Nadmanganian potasowy, ciało używane w lecznictwie, tworzy słupki o ciemnej zielonawo-fiołkowej barwie; kryształki rozpuszczają się łatwo w wodzie, nadając jej bardzo mocne zabarwienie czerwono-fiołkowe. Słabe roztwory są różowe, a mocne – nieprzezroczyste i ciemne. Ogrzewany, nawet niezbyt

Ciało złożone a pierwiastek

Badając przemiany ciał, chemia doszła do nadzwyczaj ciekawych i ważnych wyników: przekonano się mianowicie, że z ciał nie zdradzających nawet najmniejszego podobieństwa, drogą przemian chemicznych można otrzymać jedno i to samo ciało. Poddajmy np. działaniu wysokiej temperatury

Rozkład tlenków metali

Mówiąc o zachowaniu się metali przy ogrzewaniu w powietrzu w poprzednich postach zaznaczyłem, że pewne z nich ulegają trwałej zmianie, która polega na przyłączeniu czegoś z powietrza, gdyż ciężar ciała powstałego po takiej zmianie, większy jest od

Zużycie tlenu przy oddychaniu

Chcąc wykazać, że podobnie jak przy paleniu  tlen zużywa się też i przy oddychaniu, wykonajmy następującą próbę. Wstawmy jak wyżej do szerszego naczynia z wodą nasz dzwon, jego zaś otwór górny zamknijmy korkiem, przez który przechodzi rurka