Ruch krzywoliniowy Archive

Ruch wahadłowy cz. 4

Ponieważ jednak czas wahania zależy od przyciągania ziemi, które np. przy biegunach ziemi, znajdujących się bliżej środka kuli ziemskiej, jest większe, na równiku zaś mniejsze, przeto wahadło sekundowe musi mieć w każdej szerokości geograficznej inną długość i

Ruch wahadłowy cz. 2

Przyczyną nie zatrzymania się wahadła w tym położeniu równowagi jest tylko ta siła bezwładności jego ruchu. Wahadło, spadając z położenia, do którego je odchyliliśmy, aż do położenia pionowego, nabywało, jak każde ciało spadające przyspieszenia i w położeniu

Ruch wahadłowy cz. 1

Jeżeli sznurek, u dołu obciążony, pręt, czy inne ciało sztywne, zawiesimy ruchomo górnym końcem i odchyliwszy je na pewną odległość, puścimy swobodnie, pocznie takie ciało, jak każdo, wychylone z równowagi stałej, spadać, dążąc do położenia pionowego; doszedłszy

Ruch obrotowy cz. 7

Każde ciało niebieskie obraca się (wiruje) dookoła swej osi również zawsze z zachodu na wschód. Ponieważ, każdy punkt na równiku wirującej kuli musi przebyć dłuższą drogę w tym samym czasie, t. j. biec prędzej, niż punkt, leżący

Ruch obrotowy cz. 6

Wszystkie planety wraz z krążącymi dookoła nich księżycami i słońcem, stanowiącym ciało centralne, trzymające na wodzy wszystkie te ciała, stanowią nasz najbliższy świat, t. zw. układ planetarny, w którym, jak i w znacznie bardziej oddalonych (o dziesiątki