Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 7

Socjologia, która wymaga poprzedniego poznania biologii, stoi na szóstym miejscu. Zjawiska, przez nią badane, przedstawiają się jako najwięcej złożone i najwięcej konkretne i są szczegółowym rozwinięciem poprzednich. Ponad socjologia umieścił Comte w późniejszym czasie naukę moralności, która ma obejmować życie subiektywne człowieka

Comte, jako wyznawca zasady hierarchii, zależność jednych nauk od drugich czynił przedmiotową, opartą na rzeczywistej zależności jednych zjawisk od drugich. Herbert Spencer ma jednak większą słuszność, twierdząc, że istnieje współzależność zjawisk, t. j. wszystkie zjawiska są wzajemnie zależne od siebie. Podaje on nieco odmienną od comtowskiej klasyfikacje nauk. Dzieli on je na trzy gromady: 1) abstrakcyjne (matematyka i logika), 2) abstrakcyjno – konkretne (mechanika, fizyka i chemia), oraz 3) konkretne (astronomia, geologia, biologia, psychologia i socjologia).