Związki tlenu Archive

Ozon

Pod wpływem iskier elektrycznych czysty tlen doświadcza szczególnej zmiany: Nabywa mianowicie ostrego zapachu i wszystkie jogo własności chemiczno zostają spotęgowane. Powiadamy, ze pod działaniem elektryczności tlen zamienia się w ozon. Przemiana ta ma znaczenie dotychczas dla nas

Dwutlenek wodoru

Przytoczone wcześniej  równanie, wyrażające tworzenie się wody przez działanie chlorowodoru na tlenek wapnia, może być uogólnione. Tlenek jakiegokolwiek metalu (M) z jakimkolwiek kwasem (kwasy zawierają w sobie zawsze wodór; oznaczając to, co oprócz wodoru znajduje się w

Związki tlenu z wodorem cz. 5

Zobaczymy później, że wiele ciał, rozpuszczając się w wodzie i w niektórych innych cieczach, doświadcza pewnych swoistych zmian chemicznych, bardzo głęboko sięgających. Ta okoliczność przemawia szczególniej za tern, że rozpuszczaniu nie zawsze możemy przypisywać znaczenie zjawiska wyłącznie

Związki tlenu z wodorem cz. 4

Czysta woda jest cieczą w cienkiej warstwie bezbarwną, ale warstwy znaczniejszej grubości okazują wspaniałe zabarwienie zielono niebieskie. To zabarwienie jest szczególnie wyraźne i piękne np. w jeziorach tatrzańskich, których woda jest nieraz tak czysta jak destylowana. Czysta