Latest

Związki tlenu z wodorem cz. 6

Wiadomo, że gips palony, pomieszany z wodą, daje ciasto, które jednak wkrótce wysycha i twardnieje. Jeżeli weźmiemy 31 cz. na wagę gipsu, oblejemy wodą, a po stwardnieniu wysuszymy, to znajdziemy,

Związki tlenu z wodorem cz. 5

Zobaczymy później, że wiele ciał, rozpuszczając się w wodzie i w niektórych innych cieczach, doświadcza pewnych swoistych zmian chemicznych, bardzo głęboko sięgających. Ta okoliczność przemawia szczególniej za tern, że rozpuszczaniu

Związki tlenu z wodorem cz. 4

Czysta woda jest cieczą w cienkiej warstwie bezbarwną, ale warstwy znaczniejszej grubości okazują wspaniałe zabarwienie zielono niebieskie. To zabarwienie jest szczególnie wyraźne i piękne np. w jeziorach tatrzańskich, których woda

Związki tlenu z wodorem cz. 3

W temperaturach pomiędzy 0 a 100 C. woda jest cieczą. Poniżej 0 woda posiada stan stały a powyżej 100  – stan gazowy. Przechodząc do stanu stałego, woda układa swoje cząsteczki

Związki tlenu z wodorem cz. 2

Woda destylowana jest wolna od gazów i ciał stałych nie lotnych, może jednak zawierać w sobie mało ilości zanieczyszczeń pochodzenia organicznego oraz tz. związków amoniakalnych. Są jednak sposoby oczyszczenia jej

Związki tlenu z wodorem cz. 1

Niema ciała bardziej rozpowszechnionego w przyrodzie od wody, W stanie ciekłym wypełnia ona zbiorniki na powierzchni ziemi i pod tą powierzchnią, w stanie gazowym jest niezbędną częścią składową naszej atmosfery,

O tlenie

Tlenki, których roztwory wodno czerwienią błękitny lakmus, nazywamy kwasowymi, te zaś, które czerwoną barwę lakmusową napo wrót zamieniają na niebieską – zasadowymi albo alkalicznymi. Pierwsze działając na wodę tworzą kwasy,

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 19

W maszynach parowych otrzymujemy w postaci pracy użytecznej tylko małą część energii przez maszynę zużytej. W miejsce maszyn parowych, w których para działa swym ciśnieniem, czyli prężnością, na tłok w

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 18

Pomiędzy obydwoma kanałami znajduje się ujście rurki d, łączącej skrzynkę parową z powietrzem zewnętrznym. W skrzynce tej porusza się suwak czyli stawidło D tak, że zasłania parze na- przemian wejście