Nauka o dźwięku Archive

Współbrzmienie cz. 3

Instrumenty dęte wydają ton wskutek drgania zawartego w nich powietrza, nie zaś samej rury (dlatego dotknięcie się rury nie tłumi tonu). Drgające w rurze powietrze tworzy również pół fale, czyli międzywęźla, oddzielone węzłami, jak przekonać się można,

Wysokość tonu cz. 2

Obliczywszy, ile ząbków uderza w blaszkę w ciągu sekundy, możemy wywnioskować, ile drgnięć w ciągu tego czasu blaszka wykonała. Jeżeli przez rurkę dmiemy silnym prądem powietrza w szybko obracający się krążek blaszany, blisko obwodu którego rozmieszczony jest

Wysokość tonu cz. 1

Powiedzieliśmy, że ton muzyczny jest to dźwięk ciągły, złożony z szeregu głosów pojedynczych, jednakowych i następujących po sobie w jednostajnych odstępach czasu z taką szybkością, iż one zlewają się w uchu naszym w jedno ciągłe brzmienie. Każde