Podstawy socjologii Archive

Metody w socjologii

Społeczeństwo jest mikrokosmosem w rzetelnym znaczeniu tego wyrazu: w życiu jego bowiem ześrodkowują się wszystkie czynniki wszechświata, zarówno bio-psychiczne jak chemiczno-fizyczne. Życie społeczne jest to połączenie życia cielesnego i umysłowego osobników, zostających w ścisłej łączności i zależności

Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 20

Najwcześniej nauki matematyczno-mechaniczne przestały być empirycznymi i stały się racjonalnymi; następnie nauki fizyczno-chemiczne; nauki zaś biologiczne – można powiedzieć wchodzą obecnie w okres wyrozumowany. Nauki stosowane do potrzeb moralno – umysłowych człowieka są: pedagogia, nauki mające charakter