Zmiana stanu skupienia ciał cz. 12

Jeżeli na deseczkę puścimy kilka kropel wody, na które położymy szkiełko zegarkowe i nalawszy na szkiełko eteru, poczniemy dmuchać, eter szybko parując, wchłonie ciepło, z wody pod szkiełkiem i dlatego woda wnet zamarznie. Na tej zasadzie opiera się sposób wytwarzania sztucznego lodu, do czego obmyślono różne przyrządy, działające za pomocą szybkiego ulatniania amon jaku, kwasu siarkowego, płynnego powietrza itp. Tą drogą otrzymały też można sztucznie temperatury bardzo niskie.

Skraplanie. Gdy temperatura pary opadnie poniżej punktu wrzenia, para zamienia się w ciecz, skrapla się. Gdyż z chwilą, gdy temperatura doszła do punktu, przy którym para staje się nasyconą, musi się przy dalszym obniżaniu temperatury część pary skroplić. Parę można jednak przeprowadzić w stan ciekły jeszcze za pomocą ciśnienia, gdyż przez to podwyższamy punkt wrzenia. W czasie skraplania się, temperatura pary nie obniża się, gdyż przy tern wydziela się ciepło w takiej ilości, w jakiej ją ciecz wchłonęła w siebie, zamieniając się w tę parę. A więc: każde ciało lotne, skraplając się, wydziela zawsze ciepło w ilości, odpowiadającej ciepłu parowania.