Latest

Dwa główne składniki powietrza

Przy paleniu się świecy w pewnej ograniczonej przestrzeni powstaje gaz – dwutlenek węgla, lecz równocześnie powietrze w tej przestrzeni traci zdolność podtrzymywania zjawiska palenia. Przerabiając doświadczenie, opisane we wcześniejszym wpisie

Zachowanie się metali w powietrzu

Gdy zanurzamy drucik lub blaszkę srebrną ujętą w szczypce do płomienia lampki, to metal po chwili rozżarza się; gdy go usuwamy z płomienia, żarzyć się przestaje. Wsuńmy go ponownie do

Właściwości wodoru

Kiedyśmy raz już otrzymamy wodór, musimy zająć się poznaniem jego własności. Wiemy już, że jest to gaz z wielu względów podobny do powietrza, przynajmniej powierzchownie, ponieważ równie jak i to

Wyjaśnienia naukowe i doświadczenia w socjologii

Wyjaśnienie naukowe właściwie nie jest niczym innym jak uogólnieniem. Po nagromadzeniu odpowiednio wybranych faktów, krytycznym ich ocenianiu, oznaczeniu ich cech wspólnych i stopnia podobieństwa, dochodzimy do pewnych ogólnych pojęć, sądów,

Metody w socjologii

Społeczeństwo jest mikrokosmosem w rzetelnym znaczeniu tego wyrazu: w życiu jego bowiem ześrodkowują się wszystkie czynniki wszechświata, zarówno bio-psychiczne jak chemiczno-fizyczne. Życie społeczne jest to połączenie życia cielesnego i umysłowego

Ozon

Pod wpływem iskier elektrycznych czysty tlen doświadcza szczególnej zmiany: Nabywa mianowicie ostrego zapachu i wszystkie jogo własności chemiczno zostają spotęgowane. Powiadamy, ze pod działaniem elektryczności tlen zamienia się w ozon.

Dwutlenek wodoru

Przytoczone wcześniej  równanie, wyrażające tworzenie się wody przez działanie chlorowodoru na tlenek wapnia, może być uogólnione. Tlenek jakiegokolwiek metalu (M) z jakimkolwiek kwasem (kwasy zawierają w sobie zawsze wodór; oznaczając

Związki tlenu z wodorem cz. 7

Roztwory, związki z wodą krystalizacji i wodorotlenki mogą być uważane za stopnie przejścia od prostej mieszaniny do związku chemicznego. W pierwszych prawo stałości stosunków działa tylko w jednym kierunku i