Ruch cz. 1

Mechanika. Widzieliśmy, że każde zjawisko polega na ruchu, że ruch może być wywołany tylko przez inny ruch, czyli przez siłę i że siły mogą niekiedy tak działać na ciało, że zamiast wprowadzać je w ruch, wzajem się równoważą. Nauka o ruchu, o siłach i równowadze, nazywa się mechanikę. (Naukę o ruchu nazywamy kinetykę, naukę o siłach – dynamikę, naukę o równowadze – statykę).

Ruch. Powiadamy, że ciało się porusza, gdy kolejno zajmuje różne położenia w przestrzeni. Gdy wóz przejeżdża obok drzewa, czy słupa, znajduje się on w pewnej chwili za drzewem, to znów w następnej — na wprost niego, dalej po chwili — przed nim. Ruch jest to więc zmiana miejsca, jakiej ulega w danej chwili masa w stosunku do jakiegoś innego ciała, które uważamy za stałe, lub jakaś cząstka masy w stosunku do innych jej części lub do całości. Jeżeli ciało nie zmienia położenia względem innych ciał, uważanych za stałe, powiadamy, że to ciało znajduje się w spokoju. Potocznie przywykliśmy rozumieć, że jedne ciała znajdują się w spokoju (np. góra, dom, drzewo rosnące w lesie czy ogrodzie, słup wbity w ziemię i t. p.), inne zaś są w ruchu (np. księżyc, woda w rzece, wóz- jadący, ciało spadające i t. p.).