Źródło głosu i słyszenie cz. 1

Głos i fazy przebiegu tego zjawiska. Głosem nazywamy wszelkie wrażenie, jakie otrzymujemy za pośrednictwem naszego zmysłu słuchu, np. grzmot, huk, szelest, świst, mowa, śpiew, głosy zwierząt, muzyka itp. Aby zrozumieć to zjawisko, musimy rozpatrzeć 3 części, z jakich się składa (i z jakich składają się również i inne zjawiska, do poznania których później przystąpimy, jak światło, ciepło, elektryczność),: a) sposób w jaki głos powstaje (źródło głosu), b) sposób, w jaki się rozchodzi w przestrzeni i zmiany, którym po drodze ulec może, oraz c) sposób, w jaki go poznajemy (słyszenie głosu).

Źródło głosu. Źródłem głosu jest zawsze nagłe zderzenie się ciał w obrębie kuli ziemskiej (licząc w to i jej atmosferę); z poza ziemi żaden głos nas nie dochodzi. Gdy dwa ciała zbliżamy do siebie powoli, powietrze między niemi usuwa im się z drogi i dlatego zgęszczenie powietrza nastąpić nie może. Gdy jednak uderzamy jednym ciałem o drugie nagle, powietrze, nie mogąc z powodu swej bezwładności tak szybko się usunąć, zostaje na razie zgęszczone, wnet potem się nagle rozpręża i udziela tego doznanego wstrząśnienia kolejno dalszym warstwom powietrza.