Mechanika Archive

Składanie sił cz. 9

Częste też są przykłady, gdy siła rozkłada się na 2 lub kilka innych, równoległych do niej: ciężar, zawieszony na poziomym drążku, którego końce trzymają dwaj ludzie, rozkłada się na każdego z nich; jeżeli ciężar wisi pośrodku drążka,

Składanie sił cz. 8

W praktyce często stosujemy takie płaszczyzny pochyłe, czyli równie pochyłe, dla złagodzenia spadku (ścieżki kręte, wiodące na górę, drabiny pochyłe, schody, deski do zsuwania ciężarów, kliny, śruby itp.). Wyobraźmy sobie wiatr, wiejący poziomo i płaszczyznę pochyłą, np.

Składanie sił cz. 7

Jeżeli jednak naciśniemy tę książkę palcem z góry, ku dołowi ukośnie, książka posunie się w kierunku poziomym, jakkolwiek z mniejszą prędkością, niż gdybyśmy na nią cisnęli palcem z tą samą siłą poziomo; siła palca, cisnącego na książkę

Składanie sił cz. 6

Jeżeli wreszcie, 2 siły, działające na 2 punkty masy, skierowane są ku sobie pod kątem, należy ich kierunki dla znalezienia wypadkowej przedłużyć tak, aby się spotkały w jednym punkcie (gdyż, jak wiemy, punkt przyczepienia siły można przenosić

Składanie sił cz. 5

Ponieważ, jak wyjaśniliśmy wyżej i przyciąganie ziemi sprowadza się w ten sam sposób do przyciągania jej środka ciężkości przeto widzimy, że masy, ciążące ku sobie, zachowują się tak, jak gdyby przyciągały się tylko ich środki ciężkości. Wyobraźmy

Składanie sił cz. 4

Wypadkowa sił, działających na 2 i więcej punktów masy. Jeżeli na jakąś masę M, działają 2 siły (np. AC i BD), równolegle, w jednym kierunku, zachowuje się ona tak, jakby na nią działała jedna siła (OE), w

Składanie sił cz. 3

Rozważając tak samo wypadek, gdy kierunki sił odchylają się od siebie, t. j. gdy kąt akb się powiększa, przez co przekątnia wystawionego na nich równoległoboku, wciąż się zmniejsza, aż do chwili, gdy obie siły przyjmą kierunek wprost

Składanie sił cz. 2

Czółno, popychane działaniem wioseł w kierunku prostopadłym do biegu rzeki (po linii AB), znoszone zaś jednocześnie prądem wody (w kierunku AC), pod kątem prostym do tego kierunku, nie pójdzie w żadnym z tych dwóch kierunków, lecz posuwać

Składanie sił cz. 1

Składanie sił, działających na jeden punkt ciała. Wyobraźmy sobie, że na punkt k ciała A, działają dwie różne siły w różnych kierunkach; wielkość i kierunek jednej z nich wyobraża linia ka, drugiej – linia kb: linia k

Wypadkowa

Ponieważ masa nie może się poruszać jednocześnie w różnych kierunkach z rozmaitą jednocześnie szybkością, przeto, gdy działa na nią kilka sił w różnych kierunkach i z rożnem przyspieszeniem, posuwa się ona w rezultacie w jednym kierunku w