Nauka o świetle Archive

Prawo załamania cz. 1

Wiemy, że gdy promień pada na ciało przezroczyste, wówczas przechodzi przez to ciało. Jeżeli pada prostopadle do powierzchni tego ciała, wnika w nie w tym samym kierunku (pójdzie w kierunku BC); jeżeli zaś pada ukośnie (np. w

Zwierciadło płaskie cz. 4

Gdybyśmy sobie wyobrazili przed zwierciadłem wklęsłem w dostatecznej odległości (poza środkiem jego kulistości), jakiś świecący lub oświetlony przedmiot A B, to wszystkie promienie, wychodzące z jego wierzchołka A, po odbiciu się, przetną się pod osią zwierciadła, w

Zwierciadło płaskie cz. 3

Gdybyśmy w tym punkcie umieścili ćwiartkę papieru, czy inny ekran, otrzymalibyśmy na ekranie plamę jasną. Zwierciadło wklęsłe jest więc zwierciadłem skupiającym promienie i mogącym służyć do silniejszego oświetlenia jakiegoś miejsca. Odwrotnie, gdybyśmy źródło światła umieścili w ognisku,

Zwierciadło płaskie cz. 2

Dwa zwierciadła płaskie, nachylone do siebie pod kątem ostrym, dają tern więcej obrazów, im kąt jest ostrzejszy (na tern polega przyrząd, zwany kalejdoskopem). Przedmiot umieszczony między dwoma zwierciadłami równoległymi, daje nieskończoną liczbę obrazów, coraz słabszych. Zwierciadła krzywe.

Zwierciadło płaskie cz. 1

Wychodzące z jakiegoś punktu A promienie światła, odbijają się od powierzchni zwierciadła (na zasadzie prawa kąta padania i odbicia), tak, że wpadają do naszego oka rozbieżnie, jakby wychodziły z punktu B, leżącego za zwierciadłem w takiej samej

Zwierciadło

Powierzchnia wody, drzewa politurowanego, tafli szklanej, uczynionej nieprzezroczystą z jednej strony, a lepiej blachy metalicznej, dobrze wygładzonej, czy innego ciała o gładkiej powierzchni, odbijającej promienie, stanowi tzw. zwierciadło. Ponieważ oko nasze, jak mówiliśmy, widzi przedmioty tam, skąd

Połysk i prawo odbicia

Gdy promień światła (lub ciepła) pada na ciało, to bądź większa część jego przez ciało przechodzi (ciała przezroczyste) i tylko niewielka część zostaje pochłonięta lub odbita, bądź większa część zostaje pochłonięta (ciała czarne, matowe, chropowate), bądź wreszcie

Natężenie światła

Rzeczą zrozumiałą jest, że płomień duży daje światło silniejsze, niż tego samego rodzaju mały. Na 2 razy większej odległości od źródła światła jest przedmiot 4 razy słabiej oświetlony, gdyż, na 2 razy większej odległości, promienie wychodzące ze

Ciemnia cz. 2

Cień zawsze leży na linii prostej, łączącej światło z przedmiotem, rzucającym ten cień i przy poruszaniu źródła światła, przesuwa się zawsze w stronę przeciwną. Gdyby źródło światła było tylko punktem świecącym, mielibyśmy od przedmiotu cień wyraźny, ciemny;

Ciemnia cz. 1

Za jeden z bardzo wielu dowodów, że promienie światła biegną tylko w linii prostej, służyć może też ciemnia optyczna (camera obscura). Jeżeli mianowicie, do szczelnie ze wszystkich stron zamkniętej przestrzeni, np. do skrzynki, wpadają promienie światła przez