Nauka chemii cz. 9

Alun może tworzyć kryształy sześcienne i ośmiościenne, które jednak należą do tego samego szeregu krystalicznego. Poznamy jednak później wyjątkowo ciała, ukazujące się w kryształach, które należą do rozmaitych szeregów krystalicznych i nazwiemy je wielokształtnymi czyli polimorficznymi. W każdym razie postać krystaliczna jest w wysokim stopniu charakterystyczna dla ciał stałych, tak, że z korzyścią bywa przytaczana jako jedna z własności wyróżniających.

Wspomnieliśmy przed chwilą, że koloidy wydzielając się z roztworu nie tworzą postaci prawidłowych. Zobaczymy następnie, ze oprócz tego koloidy różnią się od krystaloidów niektórymi jeszcze innymi własnościami.

Wiadomo z fizyki, że każde ciało stałe, które może ulegać stopieniu, okazuje niezmienny punkt topliwości, tu jest wymaga zawsze jednej i tej samej liczby stopni ciepła do odbycia wspomnianej zmiany stanu skupienia. Wprawdzie na punkt topliwości wpływa cokolwiek ciśnienie barometryczne, lecz wpływ ten jest o tyle nieznaczny, że punkt topliwości może służyć za cechę wyróżniającą. Punkt krzepnięcia, czyli odwrotnego przejścia ze stanu ciekłego do stałego, pospolicie bywa przyjmowany za leżący w tejże temperaturze co i punkt topliwości; w niektórych wszakże razach tak nie jest i w chemii dwa te punkty bywają oddzielnie wspomniane.