Ruch falisty podłużny

Gdy w powietrzu, czy innym gazie powstanie ruch, np. wskutek wybuchu gazów, zadrgania uderzonego dzwonu i t. p., wówczas otaczająca to miejsce ze wszystkich stron warstwa powietrza rozszerzy się nagle i wywrze ciśnienie na dalsze części powietrza, tak, że dookoła poruszonego miejsca, kulisto powstanie miejsce o rozrzedzonym powietrzu, otoczone kulą powietrza zgęszczonego. Wnet jednak cząsteczki powietrza, które odskoczyły od poruszonego miejsca powrócą, jak kule sprężyste, odskakujące od ściany, cząsteczki zaś przez nie uderzone i popchnięte, posuną się dalej, zgęszczą dalszą warstwę powietrza, które dookoła poprzedniego środka utworzy teraz większą kulę zgęszczenia, po czym to zgęszczenie znów się rozrzedzi, a dalej utworzy się w ten sam sposób jeszcze większa kula powietrza zgęszczonego i t. d. Jedno rozrzedzenie powietrza, wraz z otaczającym je zgęszczeniem nazywamy falę, a tak szerzący się ruch – ruchem falistym podłużnym, gdyż każda cząsteczka powietrza, porusza następną cząsteczkę w tym samym kierunku, w jakim w nią uderzyła. Na takim zjawisku polega rozchodzenie się dźwięku.