Zmiana stanu skupienia ciał cz. 18

Pomiędzy obydwoma kanałami znajduje się ujście rurki d, łączącej skrzynkę parową z powietrzem zewnętrznym. W skrzynce tej porusza się suwak czyli stawidło D tak, że zasłania parze na- przemian wejście bądź do jednego kanału, bądź do drugiego. Para przeto może wpaść do cylindra tylko jednym otworem, bądź górnym, czy przednim (b), bądź dolnym, czy tylnym (c). Wpadając np. górnym, spycha tłok ku dołowi, jednocześnie suwak podnosi się ku górze, zasłania górny kanał, para więc wpada kanałem dolnym i posuwa tłok ku. górze. Para zaś, która poprzednio nad tłok weszła zostaje wypchnięta tym samym kanałem,- którym weszła, do szufladkowego wydrążenia suwaka, uchodząc z niego łatwo rurką (d) na zewnątrz. Jednocześnie, gdy tłok podnosi się, suwak opuszcza się, zamyka kanał dolny, a odsłania górny itd. Tłok więc i suwak posuwają się w strony przeciwne. Aby się to mogło uskuteczniać, trzon tłoka jest tak połączony z rączką suwaka, że gdy tłok posuwa się w jedną stronę, popycha on suwak w stronę przeciwną. Posuwisty ruch tłoka naprzód i wstecz łatwo już zamienić, np. za pomocą koła rozpędowego, na ruch obrotowy.