Składanie sił cz. 8

W praktyce często stosujemy takie płaszczyzny pochyłe, czyli równie pochyłe, dla złagodzenia spadku (ścieżki kręte, wiodące na górę, drabiny pochyłe, schody, deski do zsuwania ciężarów, kliny, śruby itp.). Wyobraźmy sobie wiatr, wiejący poziomo i płaszczyznę pochyłą, np. płaszczyznę dachu, w którą wiatr uderza; siła wiatru rozkłada się wówczas na 2 siły mniejsze, jedna działa równolegle do dachu (część wiatru ślizga się po dachu), a więc żadnego skutku wywrzeć nie może, druga ciśnie prostopadle na tę powierzchnię, a ponieważ jest mniejszą od całej siły wiatru, przeto pochyłość dachu osłabia jego działanie. Przedstawmy sobie teraz takąż płaszczyznę (ABCD), nachyloną w stronę wiatru,tak, że wiatr (W) uderza w jej dolną powierzchnię, przy czym jego siła rozkłada się tak samo na 2 mniejsze, z których jedna nie działa na tę powierzchnię, gdyż ma kierunek równoległy do niej (R) druga uderza w nią prostopadle (P) z dołu ku górze, a więc stara się tę płaszczyznę podnieść. Na tern polega działanie latawców, samolotów (aeroplanów), śmig wiatraka, żagli itp. Tak również działa prąd wody na ster czółna.