Związek fluoru z wodorem cz. 3

Na skórę ludzką działa nadzwyczaj gryząco – narywa pęcherze, sprawia rany, które mogą nawet spowodować śmierć. Para fluorowodoru jest także bardzo trująca.

Najważniejszą w praktyce własnością fluorowodoru jest jego zdolność do rozpuszczania szklą i ciał doń podobnych. Dla tej własności przygotowuj, go i używają do poszukiwań a także do rytowania na szkle. W tym ostatnim celu szkło pokrywaj warstwą lakieru, na który fluorowodór nie działa a następnie rysują na nim trzem żądany rysunek lub napis i oblewają roztworom fluorowodoru, albo wystawiają na działanie jego pary. W kilka minut szkło na miejscach obnażonych z lakieru zostaje zgryzione.

Powiedziano wyżej, że metale rozpuszczają się we fluorowodorze. Rozpuszczalność ta różni się zupełnie od rozpuszczalności np. cukru w wodzie. Wiemy, że przez wydalanie wody z syropu cukrowego, przez jej wyparowanie, otrzymać możemy cukier ze wszystkimi jego własnościami. Jeżeli rozpuścimy jaki metal we fluowodorze, a potem roztwór odparujemy, to pozostałość wcale nie będzie metalem.