Tlen cz. 3

Dla ułatwienia tego rozkładu, do chloranu potasu dodają sproszkowanych ciał takich, jak tlenek miedziowy, platyna, braunsztajn, które same podczas zjawiska nie zmieniają się wcale i tylko działają jako lepsze niż chloran potasu przewodniki ciepła, a może i w sposób tz. katalityczny, to jest wytwarzając chwilowo nie trwało związki z tlenem, które natychmiast ulegają rozkładowi.

Można także otrzymać tlen za pomocą zastąpienia wodoru w wodzie przez chlor. Wspomniano powyżej, że chlor rozpuszcza się w wodzie, dając roztwór zwany wodą chlorową. Roztwór ten pod wpływom światła .słonecznego prędko traci barwę i zapach chloru, nabywa własności kwaśnych skutkiem wytworzenia się w nim chlorowodoru, a współcześnie wydziela pęcherzyki gazu, w którym możemy rozpoznać tlen. W podobny sposób na inny związek tlenowy, na dwutlenek węgla, działa w świetle słonecznym materia zawarta w zielonych częściach roślin a zwana chlorofilem.