Tlen cz. 6

Zupełnie czysty tlen w zwyczajnej temp. nie łączy się bezpośrednio z innymi pierwiastkami – przeciwnie, po ogrzaniu większa część ciał łączy się z nim bardzo łatwo. Łączenie się jakiegokolwiek ciała z tlenem nazywać będziemy utlenieniem. Częstokroć utlenienie odbywa się gwałtownie i przy tym z tak znacznym wydzieleniem ciepła i światła, że powstaje zjawisko płomienia. Taki rodzaj utlenienia otrzymał osobną nazwę palenia się ciał. Palenie się w powietrzu atmosferycznym jest więc zjawiskiem łączenia się ciała palnego z tlenem. Produktem każdego utlenienia jest związek danego ciała z tlenem, zwany w ogólności tlenkiem. Rozumie się samo przez się, że kiedy podczas utlenienia do materii utleniającego się ciała przyłącza się materia tlenu, to tlenek musi więcej ważyć, aniżeli ciało przeć utlenieniem. Spalenie więc nie jest bynajmniej zniszczeniem materii, a jeżeli ten błędny pogląd jest dość upowszechniony w mowie potocznej, to tylko dlatego, że pospolicie patrzymy na palenie się ciał, których tlenki są gazami albo parami i stąd usuwają się przed obserwacją naszych zmysłów.