Trzy stany równowagi cz. 3

Drugi stan równowagi mamy wówczas, gdy w każdym położeniu ciała środek jeno ciężkości pozostaje podparty, jak np. w kole, obracającym się na osi; taki stan nazywamy równowagą obojętną. Trzeci stan równowagi następuje wówczas, gdy środek ciężkości ciała znajduje się tak wysoko nad podstawą ciała, że przy nieznacznym odchyleniu go, linia pionowa, przeprowadzona przez środek ciężkości, już wykracza poza granice podstawy ciała, tak, że ciało przestaje być podparte i przewraca się; taki stan równowagi nazywamy równowagą chwiejną. Wytłumacz, dlaczego książka, leżąca na stole, ma równowagę stałą, stojąca pionowo łatwo się przewraca; dlaczego świeca, postawiona pionowo na stole, traci równowagę za lada podmuchem, wstawiona w lichtarz ma równowagę pewną; staraj się utrzymać laskę lub pręt pionowo na końcu palca, jaką on ma równowagę? Jak są zrobione szklaneczki, filiżanki itp., które położone na stole, wnet same stają pionowo? Wetknij w korek z 2 przeciwległych stron widelce, lub scyzoryki, a w środek dolnej jego powierzchni igłę i postaw korek z widelcami na końcu igły, na brzegu butelki lub szklanki; dlaczego cały ten układ zachowuje równowagę? Wytnij z papieru motyla i do dolnej jego powierzchni, blisko przedniej krawędzi skrzydeł, w równych odległościach od głowy, przylep lub przyszyj jednakowej wielkości z każdej strony plombę ołowianą od towarów; trzymając wówczas motyla poziomo, połóż jego główkę na końcu palca, ołówka czy liścia; dlaczego utrzymuje on się w tym położeniu w równowadze?