Tlen cz. 7

Jeżeli jednak spalimy świecę na sposób, żeby tworzące się podczas palenia gazy nie uchodziły w atmosferę, lecz były zatrzymane, to łatwo przekonać się będziemy mogli, że ich ciężar jest większy od ciężaru świecy.

Wszystkie ciała, które mogą płonąć w powietrzu, palą się i w czystym tlenie – ponieważ  Zaś w powietrzu znajduje się wielka ilość azotu, pieniającego żadnego udziału w utlenieniu, lecz rozrzedzającego jak gdyby tlen i pochłaniającego znaczną ilość ciepła, które się wytworzyło skutkiem utleniania, przeto w czystym tlenie zjawisko palenia się jest daleko żywsze, niż w powietrzu. Niektóre ciała niepalne w powietrzu a przynajmniej trudno palne – w czystym tlenie palą się za ogrzaniem. Tak między innymi zachowuje się żelazo.

Pomiędzy wyrazami „palenie się“ a „utlenienie” ściśle biorąc nie powinniśmy robić różnicy. Z przyzwyczajenia jednak pod nazwą utlenienia rozumiemy zwykle zjawiska odbywające się z wolna i w których skutkiem tego w danej jednostce czasu wydziela się niewielka ilość ciepła, tak że podwyższenie temperatury albo wcale dostrzec się nie daje, albo też jest tak nieznaczne, że nie może doprowadzić do wytwarzania światła.

One Comment
  1. Reklama
    Luty 7, 2018 |