Latest

Chlor cz. 5

Świeca z wosku lub tłuszczu zrobiona, zapalona i umieszczona w atmosferze chlorowej, nie gaśnie, lecz płomień jej staje się mniej świetnym, czerwonym i wydziela wielką ilość kopein. Materia świecy w

Chlor cz. 4

Szczególnie ciekawe jest łączenie się chloru z wodorem, ponieważ bodźcom, który zjawisko wywołuje, jest światło: dwa to gazy, pomieszane ze sobą, w ciemności nie łączą się wcale, w słabym oświetleniu

Chlor cz. 3

Chlor należy do gazów łatwo ulegających skropleniu, gdyż w temp. 0 stopni przechodzi do stanu ciekłego pod ciśnieniem 6 atmosfer. Chlor skroplony stanowi ciecz żółtą, której punkt wrzenia leży w

Chlor cz. 2

Kwas  siarkowy składa się z wodoru siarki i tlenu a dwutlenek manganu – z metalu manganu i tlenu, w ogrzanej mieszaninie tych ciał z solą kuchenną wytwarza się siarczan sodu

Chlor cz. 1

Dobrze nam znana z codziennego użycia sól kuchenna jest ciałem nadzwyczaj rozpowszechnionym w przyrodzie. W postaci pokładów występuje w niektórych miejscach na ziemi, np. w liczce, a rozpuszczona w wodzie