Latest

Związek jodu z wodorem

Jodowodór czyli kwas jodowodorowy. Wodór Z jodem łączy się jeszcze trudniej niż z bromem. Jeżeli strumień wodoru, przechodzący nad stopionym jodem i przeto pomieszany z jego parą, zapalimy, to z

Związek bromu z wodorem

Bromowodór czyli kwas bromowodorowy. Wodór z bromem trudniej się łączy, niż z chlorom, a to tak dalece, że światło już jest niewystarczającą siłą do wywołania związku i dopiero wyższa temperatura

Związek chloru z wodorem cz. 4

Chlorowodór jest gazem nieco cięższym od powietrza – jeżeli c. wł. tego ostatniego weźmiemy za jednostkę, to c. wł. chlorowodoru wyrazi się przez liczbę 1,2696; od wodoru zaś jest on

Związek chloru z wodorem cz. 3

Dwa opisane sposoby tworzenia się związku chloru z wodorem są to przykłady syntezy związków wprost z pierwiastków Do otrzymania zajmującego nas obecnie związku prowadzą jedna i inne drogi, odpowiedniejsze w

Związek chloru z wodorem cz. 2

Lecz jeżeli mieszaninę umieścimy w przestrzeni oświetlonej zwykłem światłem dziennym, to po pewnym czasie gazy z wolna połączą się z sobą, a produkt połączenia inaczej zachowa się względem wody, gdyż

Związek chloru z wodorem cz. 1

Ponieważ oba pierwiastki chlor i wodór łatwo możemy przygotować w stanie czystym, zacznijmy przeto badanie ich związku od rozpatrzenia, czy ono nie łączą się ze sobą bezpośrednio. Wiemy już, że

Związek fluoru z wodorem cz. 4

Badając bliżej rozpuszczanie metali we fluorowodorze zauważyć łatwo, że podczas niego wydziela się wodór. Gdybyśmy w tej cieczy rozpuścili metal wapń, to po odparowaniu roztworu pozostałby fluspat czyli fluorek wapnia.

Związek fluoru z wodorem cz. 3

Na skórę ludzką działa nadzwyczaj gryząco – narywa pęcherze, sprawia rany, które mogą nawet spowodować śmierć. Para fluorowodoru jest także bardzo trująca. Najważniejszą w praktyce własnością fluorowodoru jest jego zdolność

Związek fluoru z wodorem cz. 2

W wodzie rozpuszcza się niezmienne obficie, a gdy wprowadzamy go do wody następuje znaczne ogrzanie się cieczy. Gaz, którego cząsteczki są obdarzone silnym ruchem, przechodzi do roztworu, do stanu ciekłego