Związek fluoru z wodorem cz. 4

Badając bliżej rozpuszczanie metali we fluorowodorze zauważyć łatwo, że podczas niego wydziela się wodór. Gdybyśmy w tej cieczy rozpuścili metal wapń, to po odparowaniu roztworu pozostałby fluspat czyli fluorek wapnia. A więc działanie metali na fluorowodór nie jest rozpuszczaniem się w zwykłem znaczeniu słowa, lecz raczej podstawieniem się metalu za wodór.

Tego rodzaju związki wodoru, w których można wodór zastąpić przez metal, nazywają się kwasami, a produkty zastąpienia, otrzymane przez działanie metali na kwasy – solami. Fluorowodór możemy więc nazywać jeszcze: kwasem fluorowodorowym albo fluorowodorowym, a fluspat jest solą metalu wapnia, odpowiadającą temu kwasowi. W tym znaczeniu otrzymuje nazwę chemiczną fluorek wapnia albo fluorek wapniowy.

Związki chlorowców z wodorem.

Każdy z chlorowców tworzy jeden związek z wodorem, a ciała te tak z teoretycznej jak i praktycznej strony są niezmiernie ważne. Opiszemy jo w kolei wzrastających c. wł. chlorowców.