Masa cz. 1

Masa. Dwie kule jednakowej wielkości, utworzone z tego samego gatunku drzewa, zawierają jednakową ilość materii. Trzy razy większa kula z tego samego gatunku drzewa, zawiera trzy razy większą ilość materii. Jeżeli tę większą kulę ścisnę w prasach tak, aby zajęła tę samą objętość, co mniejsza, będzie ona wprawdzie tej samej co ona wielkości, lecz będzie zawierała dalej większą ilość materii. Kula żelazna posiada więcej materii, niż tej samej objętości kula drewniana. Ilość materii w ciele nazywamy masą; powiadamy np., że kula żelazna ma większą masę, aniżeli tej samej wielkości kula drewniana.

Ogólne własności masy. Jakkolwiek każde ciało (czyli każda część materii, inaczej: każda masa), różni się od innych to jednak wszystkie ciała posiadają też własności wspólne, właściwe wszystkim masom: 1) Istnieją ciała bardzo wielkie (kula ziemska, słońce), istnieją małe (kamień, klucz), nawet tak drobne, iż ich oko nasze nie dostrzega, lecz niema ciała, które by nie miało jakiejś objętości; każde ciało zajmuje miejsce w przestrzeni; własność tę nazywamy rozciągłością.