Związek chloru z wodorem cz. 1

Ponieważ oba pierwiastki chlor i wodór łatwo możemy przygotować w stanie czystym, zacznijmy przeto badanie ich związku od rozpatrzenia, czy ono nie łączą się ze sobą bezpośrednio. Wiemy już, że wodór pali się w powietrzu; jeżeli strumień wodoru, zapalony w powietrzu, wprowadzimy do naczynia napełnionego chlorem, to płomień nie gaśnie; stopniowo żółto-zielona barwa chloru niknie i po pewnej chwili zamiast chloru otrzymujemy gaz bezbarwny z innym zupełnie zapachom i w którym już wodór palić się nie może. Nowy ten gaz jest związkiem chloru z wodorem i otrzymuje nazwę chlorowodoru. Bezpośrednie połączenie się chloru z wodorem odbywa się również i w innych warunkach. Jeżeli mianowicie dwa te gazy pomieszamy ze sobą i na mieszaninę pozwolimy padać promieniom światła, to one łączą się. Okoliczności towarzyszące temu połączeniu pod wpływem światła są godne uwagi. Mieszanina chloru z wodorem, przygotowana w pokoju oświetlonym sztucznie (świecą lub lampą), okazuje własności pośrednio pomiędzy własnościami pierwiastków-ma żółtawą barwę chloru i jego zapach, a za pomocą różnych sposobów można ją rozdzielić na jej części składowe; tak np., kłócona z wodą, oddaje tej ostatniej rozpuszczalny chlor, a wodór prawie nierozpuszczalny w wodzie – pozostaje.