Elektryczność statyczna cz. 12

Piorunochron. Piorun uderza najczęściej w przedmioty wysokie, jako najbliższe chmurze, przeważnie trafia w dobre przewodniki. Możemy więc zabezpieczyć przed nim dom, stawiając na domu piorunochron, tj. wysoki pręt żelazny z pozłoconym u góry ostrzem (aby wierzchołek pręta nie rdzewiał), złączony skręconymi drutami lub prętem żelaznym z ziemią. Piorunochron zakończony jest u dołu płytą miedzianą, zapuszczoną w wodę zaskórną, najlepiej (p. rysunek) w studnię (w przeciwnym razie zwiększa on niebezpieczeństwo, sprowadzając piorun). Piorunochron zabezpiecza dom w promieniu dwa razy większym od jego wysokości, licząc od dachu budynku do górnego końca piorunochronu. Z wysokich drzew piorun uderza najczęściej w topole i dęby: Chronienie się w czasie burzy pod drzewem jest więc niebezpieczne. Znalazłszy się podczas burzy na otwartym polu należy starać się zbliżyć do drzewa, czy wysokiego przedmiotu lecz nie podchodzić doń zbyt blisko; wszelkie większe przedmioty metaliczne należy odłożyć.