Nauka chemii cz. 3

Możemy jednak za pomocą różnych środków każdą mieszaninę rozdzielić na jej części składowe. Tak np. mocny spirytus, nalany na laskę laku w dostatecznej ilości, rozpuści całą ilość żywicy, a pozostawi nietknięty cynober; możemy zlać spirytusowy roztwór żywicy sponad cynobru, a pozwalając, żeby spirytus wyparował, możemy otrzymać w stanie oddzielnym obie części składowe laku.

Chemia należy do nauk ścisłych musi przeto swoje określenia i wnioski podawać w formie zupełnie zdecydowanej, niedwuznacznej. Gdy zaś własności ciał niejednorodnych są chwiejne, ponieważ zależą od względem ilości wchodzących do ich składu części, chemia przeto rozpatruje tylko ciała jednorodne, tak te, które gotowe znajdują się w przyrodzie, jak również i te, które z mieszanin za pomocą środków sztucznych możemy wydzielić. Odtąd już ilekroć mówić będziemy o ciałach jakichkolwiek, zawsze rozumieć należy, że ich zasadniczą własnością jest doskonała jednorodność, chociażby nawet wyraźnie o tym nic było wspomniane.

Z innego względu uważając, rozmaite ciała przedstawiają nam różny stan skupienia. Określenie wyróżniających własności ciał stałych, ciekłych i gazowych, wyszczególnienie warunków, w jakich jedno przechodzą w drugie, na koniec objaśnienie przyczyn, którym przypisujemy, że dane ciało przedstawia się w tym lub owym stanie skupienia – to wszystko należy do fizyki.