Związek chloru z wodorem cz. 3

Dwa opisane sposoby tworzenia się związku chloru z wodorem są to przykłady syntezy związków wprost z pierwiastków Do otrzymania zajmującego nas obecnie związku prowadzą jedna i inne drogi, odpowiedniejsze w zastosowaniu praktycznym. Związek chloru z wodorem, tz. chlorowodór czyli kwas chlorowodorowy jest ciałem z mnóstwa względów podobnym do fluorowodoru, a ponieważ ten ostatni otrzymaliśmy z jego soli, z fluorku wapnia,  możemy się przeto domyślać, że i chlorowodór na podobnej drodze może być otrzymany. Znamy dobrze z życia codziennego jedną sól chlorowodoru, a mianowicie chlorek sodowy, zwany solą kuchenną; jeżeli postąpimy z nią tak, jak z fluorkiem wapnia, to jest działać na nią będziemy kwasem siarkowym, to dla tejże samej racji chlorowodór zostanie wytworzony. Kwas siarkowy oddaje swój wodór chlorowi, zawartemu w chlorku sodu, sód zaś wstępuje na miejsce wodoru do kwasu siarkowego – tworzy się z jednej strony chlorowodór, a z drugiej siarczan sodu. Tym sposobem otrzymują chlorowodór na wielką skalę; w dalszym jednak ciągu wykładu spotkamy się jeszcze nieraz z innymi przemianami, wśród których ten związek zostaje wytworzony.