Świat, ciało i materia

Świat. Rozglądając się dookoła siebie, widzimy różne przedmioty: ziemię, piasek, kamienie, domy, słupy, sprzęty, wodę, dym, obłoki, słońce, księżyc, gwiazdy i t. d. Wszystko to razem, całe nasze otoczenie, zarówno bliższe, jak i najdalsze, nazywamy w ogóle światem.

Ciało. Każdy pojedynczy przedmiot w świecie, każdy oddzielny kamień, ziarnko piasku, klucz, nóż, pióro, pewną ilość wody, obłok, powietrze, księżyc, gwiazdę, nazywamy ciałem. Ciałem jest zarówno cało drzewo, czy zwierzę, jak i pojedynczy liść, czy owoc rośliny, serce, czy łapa zwierzęcia, oddzielnie wzięte. Świat składa się z ciał; ciało poznajemy wzrokiem, dotykiem, smakiem, czy innym zmysłem.

Materia. Klucz jest ciałem, złożonym z żelaza, nożyczki składają się ze stali, stół — z drzewa, szklanka — ze szkła, obłok — z kropel wody, ziarnko piasku — z krzemionki. To, z czego się ciało składa, nazywamy materią. Z żelaza składa się nie tylko klucz, lecz i podkowa, zamek, gwóźdź, sztachety, maszyna i t. d.; z drzewa — nie tylko stół, lecz i szafa, krzesło, ławka i t. d.; ze szkła — nie tylko szklanka, lecz i szyba, kałamarz, karafka, cylinder od lampy i t. d. A więc rodzajów materii jest znacznie mniej, niż ciał na świecie. Można powiedzieć, że świat złożony jest z materii, podzielonej na części, czyli na ciała. Chemia dowiodła, że jeden rodzaj materii może się zamienić w inny, żadna cząstka materii nie może jednak przyton zginąć, ani sama z niczego się utworzyć.