Związek jodu z wodorem

Jodowodór czyli kwas jodowodorowy. Wodór Z jodem łączy się jeszcze trudniej niż z bromem. Jeżeli strumień wodoru, przechodzący nad stopionym jodem i przeto pomieszany z jego parą, zapalimy, to z płomienia wydzielają się fioletowe kłęby pary jodowej. Tym bardziej dwa te pierwiastki nie łączą się ze sobą pod wpływem światła. W celu otrzymania jodowodoru działamy wodą na związek jodu z fosforom. W praktyce pospolicie nie otrzymujemy oddzielnie owego połączenia fosforowego, lecz umieszczamy w stosownym naczyniu fosfor (najlepiej czerwony), dosypujemy jodu sproszkowanego, lub dolewamy jego roztworu – przy czym tworzy się związek fosforu z jodem, który natychmiast oblewamy wodą.

Własności jodo-wodoru zupełnie przypominają chloro- i bromowodór. Różni się innym c. wł. -64 w porówn. z wodorem i daleko mniejszą trwałością; w rzeczy samej, już w temp. 270 stopni C. jodowodór rozkłada się na swojo pierwiastki. Rozkłada się także. pod wpływem chloru i bromu, które zastępują w nim jod, oraz ulega łatwo działaniu tlenu, który łączy się z jego wodorem, przy czym jod zostaje wydzielony.