Spadek ciał cz. 1

Spadek ciał. Wiemy już, że każde ciało niepodparte, spada na ziemię w kierunku pionowym. Jak rozumieć należy wyrażenie „ciało podparte”, widzieliśmy w nauce o równowadze i środku ciężkości; co znaczy zaś “kierunek pionowy”, mówiliśmy również poprzednio. Tu przede wszystkim dodamy, iż ludzie często fałszywie sądzą, że ciała cięższe, spadają na ziemię prędzej, niż lżejsze; musimy zrozumieć, że tak dzieje się do pewnego stopnia w powietrzu, w wodzie, czy innym materialnym ośrodku, który ciała cięższego nie może tak łatwo podtrzymać, jak tej samej objętości lżejszego. Weźmy dwie jednakowej wielkości ćwiartki papieru, z których jedną zgniećmy tak, aby utworzyła małą kulkę i trzymając obie na jednakowej wysokości, puśćmy je, aby swobodnie spadły; kulka spadnie pionowo i szybko, jakby była ciałem ciężkim, ćwiartka, puszczona poziomo, spada wolno, zataczając kręgi w powietrzu; a przecież papier, przez to, że został zgnieciony, nie stał się cięższym, więc skąd pochodzi ta różnica w szybkości spadania?