Trzy stany równowagi cz. 2

Ciało po odchyleniu powraca do dawnego położenia tylko o tyle, o ile przy odchyleniu środek ciężkości znajdował się jeszcze pionowo nad podstawą; jeżeli ciało nachylimy bardziej, tak, że linia pionowa, przechodząca przez jego środek ciężkości, wykracza już poza granicę podstawy ciała, nie może ono już powrócić do poprzedniego położenia i przewraca się, traci równowagę. Im niżej leży środek ciężkości ciała i im ciało ma szerszą podstawę, tym bardziej można ciało odchylić z jego położenia pionowego, do którego znów może samo powrócić. Z tego powodu ciałom, którym chcemy nadać równowagę pewniejszą, dajemy podstawę ciężką i szeroką (lampy stojące, lichtarze, figury, maszyny itp.). Środek ciężkości ciała ludzkiego znajduje się w środku brzucha; gdy jednak wyciągniemy poziomo rękę lub nogę, przesuwa się on w stronę wyciągniętego narządu; jeżeli stojąc, trzymać będziemy w jednej ręce znaczny ciężar, środek ciężkości przesunie się z naszego ciała ku ciężarowi tak, że linia pionowa, przechodząca przez ten środek, znaleźć się może poza granicami ha szych stóp, wskutek czego stracilibyśmy równowagę; aby ją utrzymać, nachylamy ciało w stronę przeciwną ciężarowi. Wszystkie ciała wiszące znajdują się również w równowadze stałej (wiszącym nazywamy ciało, podparte powyżej jego środka ciężkości).