Indukcja

Jak magnes przyciąga żelazo, tak i odwrotnie, żelazo przyciąga magnes. To wzajemne działanie odbywa się już, stosownie do siły magnetyzmu, z pewnej odległości; działanie na odległość nazywamy działaniem przez wpływ, czyli indukcję.

Indukcja magnetyczna działa przez powietrze, papier, drzewo, szkło itp., lecz nie działa przez żelazo. W czasie, gdy żelazo podlega działaniu magnesu, zachowuje się samo, jak magnes. Jeżeli żelazo jest przyciągane przez biegun północny magnesu, to na jego końcu, zwróconym do tego magnesu, zjawia się magnetyzm południowy, a magnetyzm północny zostaje w żelazie odepchnięty ku przeciwległemu końcowi. Jeżeli żelazo podlega działaniu bieguna południowego magnesu, rozkład magnetyzmu, zjawiającego się w żelazie, jest odwrotny. Gdy żelazo usuniemy z pod wpływu magnesu, magnetyzm w nim znika: widocznie oba rodzaje magnetyzmu + i -, które się w nim zjawiły pod wpływem magnesu, łączą się znów z sobą i wzajem się znoszą.

Jeżeli magnes przełamiemy w środku, każda część staje się magnesem całkowitym, mającym oba bieguny. Tak rozłamać można magnes na dowolną liczbę części, a każda z nich staje się magnesem o 2 różnoimiennych biegunach i o linii obojętnej pośrodku.