Prawa spadku ciał cz. 2

Przytoczone liczby pozwalają wyprowadzić następujące prawa spadku ciał:

  1. Ciało, swobodnie spadające na ziemię, porusza się z prędkością, wzrastającą proporcjonalnie do czasu; prędkość jego jest jednostajnie przyspieszona.
  2. Droga, przebyta przez ciało swobodnie spadające na ziemię, w ciągu pierwszej sekundy równa się połowie przyspieszenia, wynoszącego 9,81 m.
  3. Drogi, przebyte w ciągu następujących po sobie sekund przez ciało swobodnie spadające na ziemię, mają się do siebie, jak kolejne liczby nieparzyste: 1, 3, 5, 7, 9, 11 i t. d.
  4. W ciągu całych 2 sekund razem, ciało spadające przebywa 5+15 = 20 m, w ciągu trzech sekund przebywa 5+13+25=45 m, w ciągu 4-ch sekund: 5 + 15 + 25 + 35 = 80 m i t. d., a ponieważ 20 jest to 2 do kwadratu (22 = 2x 2), pomnożone przez 5 (połowa przyspieszenia), zaś 45 jest to 3^2 X 5, a 80 = 42 X 5 i t. d., przeto: Droga przebyta przez ciało spadające w ciągu pewnej liczby sekund, licząc od początku spadania, równa się kwadratowi tej liczby sekund, pomnożonemu przez połowę przyspieszenia. Więc np. ciało spadające w ciągu 10 sekund, przebyłoby, licząc od chwili, gdy spadać poczęło, drogę: 102 X 5, czyli 10x 10×5 = 500 metrów. Oznaczając przeto dla krótkości wyrażenia drogę, przebytą przez ciało spadające przez S, a liczbę sekund, w ciągu których spadało, przez t, możemy napisać, że: S=1/2g><t^2.

Z im większej przeto wysokości ciało spada, tern większej nabywa prędkości i tym większe może wywrzeć działanie; mały kamyk, spadający ze znacznej wysokości, może nas ciężko zranić lub inną szkodę wyrządzić: stąd pochodzą tak znaczne szkody, jakie wyrządza gradobicie.

Gdy ciało podrzucamy w górę, biegnie ono coraz wolniej, ruchem jednostajnie się zwalniającym; to zwolnienie (przyspieszenie ujemne), wynosi również 10 m (9,81 ni) na sekundę.