Punkt działania siły

Punkt działania siły. Gdy ciągniemy wózek w pewnym kierunku, otrzymamy ten sam wynik, bez względu na to, czy ciągnąć go będziemy za koniec dyszla, czy za którąkolwiek jego część między końcami, czy też np. za środek przedniej lub tylnej osi, słowem, za jakikolwiek punkt, leżący w kierunku tej samej linii prostej; punkt więc działania, czyli punkt zaczepienia siły, możemy łez zmiany skutku przenosić na jakikolwiek punkt masy, leżący na linii prostej, przedstawiającej kierunek działania tej siły. Inny jednak rezultat otrzymamy, działając na masę w innym punkcie, leżącym z boku tej linii, np. ciągnąc – wózek za koniec osi, czy za punkt, leżący na bocznym jego skrzydle.

Przedstawianie sił rysunkiem. Obserwując kamień, spadający na ziemię, widzimy kamień, widzimy ziemię, widzimy ruch kamienia, lecz nie widzimy samej siły, przyciągającej kamień. Nie możemy zobaczyć nigdy żadnej siły: widzimy tylko skutek jej działania. Z tego powodu, nie możemy również siły przedstawić rysunkiem. Zgodzono się jednak przedstawiać w mechanice na rysunku działanie siły za pomocą linii prostych; taka linia wyobrażać może kierunek działania siły, lub stosunkową jej wielkość.