Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 17

Taki rozdział jednak ma ważne uzasadnienie — jak to wykazał znakomity wiedeński etnolog, Fryderyk Muller. Antropologią bowiem bada życie cielesne i psychiczne człowieka jako jednostki zoologicznej; przedmiotem zaś etnologii jest życie ludzkie, o ile ono się przejawia zespolone pochodzeniem, organizacją, obyczajami i mowa. Wyższym stopniem ewolucyjnym społeczeństw ludzkich są narody, mające swoje organizacje polityczne. Naukę, której przedmiotem jest życie narodów, jak pod względem biologiczno – ekonomicznym, jak uczuciowo-umysłowym i społeczno-politycznym, nazwano statystyka od wyrazu włoskiego stato (państwo). Znany statystyk Engel, radzi dać jej nazwę demologii, ażeby ją odróżnić od metody liczbowej, statystycznej, zwykle także nazywanej statystyką.

Społeczne organizmy ludzkie wytwarzają zasób społeczny dwojakiej natury: materialny, czyli ekonomiczny, i duchowy, czyli uczuciowo – umysłowy. Staje się – powtórzmy za Supińskim – potęgą rzetelnie społeczną tj. siłą łączącą wszystkich, czyniącą jednych zawisłymi od drugich.