Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 14

Badania nad elektrycznością doprowadziły do przypuszczenia, że istnieje jeszcze inna odmiana ruchu, wykonywanego przez jakieś drobniejsze cząstki od atomów. Odkrycie promieni katodowych, promieni tak zwanych X, wytrysków nieustannych z nowo odkrytych pierwiastków: uranu i radu, zachwiały ostatecznie hipotezę niepodzielności tak zwanych atomów. Powstała nowa hipoteza istnienia tak zwanych elektronów, 2000 razy mniejszy chód atomu wodoru. Atomy pierwiastków mogą więc ulegać rozbiciu, dzieleniu na wspólne wszystkim składniki, którymi są elektrony.

Można więc przypuszczać, że nauka o zjawiskach świetlnych, elektrycznych i magnetycznych, jako analogicznych do siebie, wraz z całą dziedziną badań nad promieniotwórczością, wyodrębni się w nową samodzielną naukę. Dajmy jej nazwę elektryki.

Wtargnięcie nauki do wnętrza tak zwanych atomów otwiera drogę do poszukiwania innych od znanych nam form ruchu, energii. Biologowie, jak Dubois Reymond,  Yirchow, którzy hipotezę siły życiowej nazywali nonsensem, przypuszczali jednak istnienie jakiegoś odrębnego ruchu, którego przejawem jest życie.