Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 19

Mówiłem dotąd o naukach teoretycznych. Obok nich rozwija się wielka, rozgałęziona dziedzina nauk praktycznych zastosowanych do potrzeb życia ludzkiego tak fizycznych jak duchowych, tak osobistych jak społecznych, stosownie do tego dzielimy te nauki na stosowane: 1) do potrzeb życia fizycznego, 2) do potrzeb moralno – umysłowych, wreszcie 3) do potrzeb życia społecznego.

Ponieważ potrzeby życia fizycznego dają się odczuwać najsilniej i ponieważ nauki teoretyczne o zjawiskach świata widomego wcześniej od innych stanęły na gruncie racjonalnym, więc i wiadomości, stosowane do potrzeb życia cielesnego, najwcześniej przybrały charakter rozumowy, czyli naukowy. Z poznania zjawisk kinematycznych formował mechanika, budownictwo (architektura), inżynieria itd.; coraz dokładniejsza znajomość zjawisk fizycznych i chemicznych dała naukową podstawę górnictwu, meteorologii praktycznej, wreszcie łącznym specjalnym naukom technicznym; postępy wiedzy biologicznej zastosowano do praktycznych celów: uprawiania pożytecznych roślin (rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, leśnictwo); chowu potrzebnych zwierząt (chów bydła, drobiu, weterynaria, pszczelnictwo, jedwabnictwo), oraz do pielęgnowania człowieka (pedagogika fizyczna, higiena i nauka lekarska z jej licznymi gałęziami).